Eesti noorte muusikute edukas kontsertreis

Laupäeval, 1.aprillil, andsid Lakewoodi Eesti Majas kontserdi kolm noort eesti muusikut. Tegemist on kontsertide seeriaga – järgmisel päeval esineti Seabrooki Eesti Majas ja Princetonis, selja taga oli väga edukas kontsert Washingtonis Calvary Luteri kirikus, millest saab lugeda käesoleva lehe 4. leheküljelt.
Lakewoodis oli kuulajaid 40 ringis ja vastuvõtt oli väga soe. “Nii ilusaid ja võimsaid hääli pole siin Lakewoodi Eesti Majas enne kuuldud,” kinnitas üks vaimustatud kontserdikülastaja pärast etendust.

Jüri Täht ja Juta Zacharski
VABA EESTI SÔNA
, 12. aprill 2006

Noorte eesti muusikute kirikukontsert Washingtonis

Washingtonis, Calvary Luteri kirikus toimus 25. märtsil EELK Markuse koguduse poolt korraldatud kirikukontsert. Solistideks olid noored Eesti muusikud sopran Kersti Ala-Murr ja mezzo-sopran Triin Maran. Saatja klaveril Kristjan Randalu.
Ajalugu näib korduvat. Viiskümmend aastat tagasi Teise Maailmasõja lõpupäevadel põgenes Eestist koos tuhandete kaasmaalastega peamiselt Rootsi ja raskesti kannatada saanud Saksamaale rohkel arvul muusikuid: lauljaid, instrumentaliste, dirigente ja heliloojaid. Mõnedele avanesid võimalused tööd leida Saksamaal ja nad jäidki sinna, kuid paljud leidsid tee ülemere USAsse ja Kanadasse, kus nad jätkasid tegevust oma erialal. Pool sajandit hiljem näeme taas eestlasist muusikuid, seekord juba vabatahtlikult, valguma välismaale kas end täiendama, õpetama või kontserte andma. Olukord seekord oli aga hoopiski soodsam – rusudest ei olnud enam jälgi ja aastakümneid oli Euroopas valitsenud rahu. Washingtonis esinenud sopranid Kersti Ala-Murr ja Triin Maran ja pianist Kristjan Randalu on pärast Eestis muusikalise alghariduse saamist kõik jätkanud õpinguid Saksamaal. Kersti Ala-Murr ja samuti Triin Maran saavutasid diplomi Karlsruhe konservatooriumis. Mõlemad on aastaid edukalt esinenud nii oma kodumaal kui ka mitmel pool Euroopas. Preaguse USA ringreisi käigus esinesid kunstnikud peale Washingtoni veel teistes eestlaste keskustes.
Washingtonis toimunud kirikukontserdi kava esimene osa oli pühendatud rahvusvaheliste komponistide loomigule baroki ja romantilisest perioodist ja teine osa Eesti heliloojate vaimulikele helitöödele.
Kava algas aariaga Händeli oratooriumist Salomon, mille esitas Kersti Ala-Murr ning sellele järgnes sama komponisti aaria oratooriumist Messias Triin Marani esituses. Järgnes aaria Qui sedes Bachi h-moll Missast. Esimeste palade tõlgendusest peale oli selge, et mõlemad sopranid olid muusikud, kelle hääletämber- ja tehnika, diktsioon ning intonatsioon garanteerisid vaimuliku muusika interpreteerimist kõrgel tasemel. Mõlemate lauljate esinemismaneer oli väga loomulik ja lihtne. Puudus toretsev hoiak, mis tänapäeval tihti isloomustab noorte interpreetide käitumist. Järgnesid kaks aariat Pergolesi Stabat Mater’ist. On tunnustust vääriv, et praeguse kannatusaja kohaselt oli kavas ka kaks aariat Bach’i Matteuse Passioonist. Oli nagu puudus keelpillidest ja eriti viiuli meeleolu loovast obligatoorsest saatest aarias “Erbarme Dich”. Meeldivateks osutusid nii Rossini kui ka Tobiase duetid, viimane romantiline ja kuulajale kergesti mõistetav.
Eriti huvitavaks osutus Washingtoni kuulajakonnale kahtlemata kava teine osa. Esindatud olid tuntud Eesti heliloojad möödunud sajandist, kelle laule paljud kuulajaskonnas kuulsid esmakordselt. Kava algas Mart Saare kahe lauluga “Mis see oli?” ja “Sa kõige armsam mulle” Karl Eduard Sööt’i ja Anna Haava sõnadele. Samade luuletajate sõnadele lõid viisid Türnpu: “Üksainus kord”, Lüdig: “Minu altar” ja Kreek: “Oh ma isegi ei tea”. Tänuväärt oli eriti Kreegi laulu kavassevõtt, sest helilooja oli kaua unustushõlmas, kuid nüüd jälle elustatud. Järgnesid kolm rahvaviisi moodsas rõivas. Kui rahvaviisid ei vaja tavaliselt saateks rohkem kui paar lihtsat akordi siis M. Mohn ja V. Reiman lõid viisidele uue harmoonilise aluse. Järgnesid Mägi “Õnne algus” ja Tubina “Ingel lindudega”, milles ilmnes juba tänapäeva atonaalseid sugemeid. Lõpuks kuulsime Kapi “Kevadlaulu”.
Esinejad said kestva aplausi osaliseks ja kordasid lisa-palana Tobiase Duetti “Wie lieblich sind deine Wohnungen”.
Kristjan Randalu saatis soliste peenetundelislt ja paindlikult, mis võimaldas lauljatel musikaalselt interpreteerida kompositisoone vastavalt nende sisemisele dünaamikale.
Esmaspäeval 27. märtsil esinesid muusikud Washingtoni Eesti Suursaatkonnas osaliselt ilmaliku programmiga. Kavas olid muuhulgas aariad Bizet ooperist “Carmen”, Offenbachi ooperist “Hoffmani lood” ja Tambergi ooperist “Cyrano de Bergerac”, mille noored lauljad esitasid meisterlikult. Peamiselt rahvuvahelisele kuulajaskonnale tõlkis laulude eestikeelset teksti pastor Heino Nurk, kes oli ka noorte muusikute USA ringreisi korraldaja.
Soovime noortele muusikutele jätkuvat edu esinemistel ükskõik kuskohal laias maailmas.

 

 

Foto erakogust: Washington, (vasakult) Triin Maran ja Kersti Ala-Murr