GJESTER FRA ESTLAND

Sikkert og levende formidlet musikerne stemninger fra det romantiske til det melankolske. I sangsyklusen I barneværelset av Musorgskij fikk vi være med inn i barnets verden: bl.a. barnet sammen med barnevakten, vugge sang for dukken og aftenbønn. Sopranen skildret de små episodene med stor innlevelse og det var ikke nødvendig med kjennskap til russisk for å skjønne hovedinnholdet i de enkelte sangene.

Tekst og foto: Anne Bråten
MUSIKKPEDAGOGEN 9. november 2000

 

OMLF hadde besøk fra Estland på medlemsmøte torsdag 9. november. Det var sopranen Kersti Ala-Murr som, sammen med pianisten Andres Mutso, hadde satt sammen et flott program med musikk av estniske og russiske komponister. Det er ikke ofte vi får høre musikk fra Estland, men med den stadig økende kontakten med de baltiske landene er det å håpe at vi også blir bedre kjent med musikken fra disse landene.

Konserten bestod av verker av bl.a. Mihkel Lüdig, Jaan Rääts, Mart Saar og Ester Mägi. Den bestod også av to sangsykluser av henholdsvis Modest Musorgskij og Sergei Prokofjev.

Sikkert og levende formidlet musikerne stemninger fra det romantiske til det melankolske. I sangsyklusen I barneværelset av Musorgskij fikk vi være med inn i barnets verden: bl.a. barnet sammen med barnevakten, vugge sang for dukken og aftenbønn. Sopranen skildret de små episodene med stor innlevelse og det var ikke nødvendig med kjennskap til russisk for å skjønne hovedinnholdet i de enkelte sangene.

Jeg vil også fremheve to sanger av Ester Magi: Lykkens begynnelse og Jeg kunne sove, som avsluttet første avdeling. Her var mye vakker klangbehandling og fint samspill mellom sanger og pianist.

Kerstis mørke og dramatiske sopran passet fint til utvalget av sanger. Sammen med programmet forelå alle tekstene oversatt til norsk.

Ute regnet det, men vi som var inne fikk en musikalsk opplevelse på høyt nivå.

Takk til musikerne, Kersti og Andres. Vi håper å få høre dere igjen!

Fra venstre: Representanter for den estniske ambassaden, Kersti Ala-Murr og Andres Mutso